คุณป้าแก้มป่อง http://e-wan.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-10-2011&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-10-2011&group=8&gblog=7 http://e-wan.bloggang.com/rss <![CDATA[คำพูดกับความรู้สึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-10-2011&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-10-2011&group=8&gblog=7 Sun, 23 Oct 2011 2:33:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-10-2011&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-10-2011&group=8&gblog=6 http://e-wan.bloggang.com/rss <![CDATA[พจนานุกรมของใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-10-2011&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-10-2011&group=8&gblog=6 Sun, 23 Oct 2011 2:25:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=16-10-2011&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=16-10-2011&group=8&gblog=5 http://e-wan.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อเสียของความรัก ที่อ่านแล้วจะแอบอมยิ้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=16-10-2011&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=16-10-2011&group=8&gblog=5 Sun, 16 Oct 2011 1:19:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=15-10-2011&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=15-10-2011&group=8&gblog=4 http://e-wan.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำดีหรือไม่ดี ก็เป็น = ขี้ปากชาวบ้าน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=15-10-2011&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=15-10-2011&group=8&gblog=4 Sat, 15 Oct 2011 2:16:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=15-10-2011&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=15-10-2011&group=8&gblog=3 http://e-wan.bloggang.com/rss <![CDATA[9 คำกำกวมของผู้หญิง....ที่ผู้ชายควรรู้ไว้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=15-10-2011&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=15-10-2011&group=8&gblog=3 Sat, 15 Oct 2011 0:28:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=09-10-2011&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=09-10-2011&group=8&gblog=2 http://e-wan.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อดีของการใช้ชีิวิตโสดค่า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=09-10-2011&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=09-10-2011&group=8&gblog=2 Sun, 09 Oct 2011 23:58:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=02-10-2011&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=02-10-2011&group=8&gblog=1 http://e-wan.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายของดอกไม้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=02-10-2011&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=02-10-2011&group=8&gblog=1 Sun, 02 Oct 2011 0:15:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=15-10-2011&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=15-10-2011&group=6&gblog=6 http://e-wan.bloggang.com/rss <![CDATA[คำแม่สอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=15-10-2011&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=15-10-2011&group=6&gblog=6 Sat, 15 Oct 2011 3:15:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=10-10-2011&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=10-10-2011&group=6&gblog=5 http://e-wan.bloggang.com/rss <![CDATA[คำคม สตีฟ จอบส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=10-10-2011&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=10-10-2011&group=6&gblog=5 Mon, 10 Oct 2011 2:17:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=10-10-2011&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=10-10-2011&group=6&gblog=4 http://e-wan.bloggang.com/rss <![CDATA[ไว้อาลัย สตีฟ จ๊อปส์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=10-10-2011&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=10-10-2011&group=6&gblog=4 Mon, 10 Oct 2011 1:58:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=22-09-2011&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=22-09-2011&group=6&gblog=3 http://e-wan.bloggang.com/rss <![CDATA[30 แนวคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=22-09-2011&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=22-09-2011&group=6&gblog=3 Thu, 22 Sep 2011 0:04:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-09-2011&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-09-2011&group=6&gblog=2 http://e-wan.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามนี้เพื่อแม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-09-2011&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-09-2011&group=6&gblog=2 Fri, 23 Sep 2011 22:59:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-09-2011&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-09-2011&group=6&gblog=1 http://e-wan.bloggang.com/rss <![CDATA[คติธรรมจากหลวงปู่ทวด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-09-2011&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-09-2011&group=6&gblog=1 Fri, 23 Sep 2011 22:50:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-10-2011&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-10-2011&group=5&gblog=3 http://e-wan.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกลิปสติกแบบไหน ใช้อย่างไร ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-10-2011&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-10-2011&group=5&gblog=3 Sun, 23 Oct 2011 2:37:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=15-10-2011&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=15-10-2011&group=5&gblog=2 http://e-wan.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีทำความสะอาดอุปกรณ์แต่งหน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=15-10-2011&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=15-10-2011&group=5&gblog=2 Sat, 15 Oct 2011 3:12:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=15-10-2011&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=15-10-2011&group=5&gblog=1 http://e-wan.bloggang.com/rss <![CDATA[อายไลน์เนอร์ - ข้อมูลน่ารู้สำหรับมือใหม่หัดสวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=15-10-2011&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=15-10-2011&group=5&gblog=1 Sat, 15 Oct 2011 1:04:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=02-10-2011&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=02-10-2011&group=3&gblog=3 http://e-wan.bloggang.com/rss <![CDATA[กรี๊ดดดดดดดดดด เจอผี............เสื้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=02-10-2011&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=02-10-2011&group=3&gblog=3 Sun, 02 Oct 2011 1:00:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-09-2011&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-09-2011&group=3&gblog=2 http://e-wan.bloggang.com/rss <![CDATA[ยามเย็น ณ รูสะมิแล ปัตตานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-09-2011&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=23-09-2011&group=3&gblog=2 Fri, 23 Sep 2011 22:17:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=21-09-2011&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=21-09-2011&group=3&gblog=1 http://e-wan.bloggang.com/rss <![CDATA[MY family @ รูสะมิแล Pattani Thailand]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=21-09-2011&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=21-09-2011&group=3&gblog=1 Wed, 21 Sep 2011 2:21:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=21-09-2011&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=21-09-2011&group=2&gblog=1 http://e-wan.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำตัวจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=21-09-2011&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=e-wan&month=21-09-2011&group=2&gblog=1 Wed, 21 Sep 2011 1:27:36 +0700